تخریب و ساماندهی ورودی کوچه امامزاده به حیاط بازار نگین و عایق‌کاری و رفع نشتی آب‌روهای رواق گودال باغچه بازار بزرگ مشروطه آغاز شد. به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح نوسازی پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات تخریب و ساماندهی ورودی کوچه امامزاده به حیاط نگین و عایق‌کاری و رفع نشتی […]تخریب و ساماندهی ورودی کوچه امامزاده به حیاط بازار نگین و عایق‌کاری و رفع نشتی آب‌روهای رواق گودال باغچه بازار بزرگ مشروطه آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح نوسازی پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات تخریب و ساماندهی ورودی کوچه امامزاده به حیاط نگین و عایق‌کاری و رفع نشتی آب‌روهای رواق گودال باغچه بازار بزرگ مشروطه توسط معاونت فنی و عمرانی شرکت آغاز و طبق هماهنگی با هیئت امنای این بازار، آسفالت‌ریزی و طرح بهسازی آن تا هفته آتی تکمیل خواهد شد.