سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از آغاز به‌کار دفتر همکاری‌های مشترک اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری تبریز در تهیه طرح تفصیلی جدید در محل این معاونت خبر داد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از آغاز به‌کار دفتر همکاری‌های مشترک اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری تبریز در تهیه طرح تفصیلی جدید در محل این معاونت خبر داد.