آغاز بهره برداری از ۷۶۵۰ هکتار پروژه شبکه های آبیاری فرعی و زهکشی در آذربایجان شرقی
آغاز بهره برداری از ۷۶۵۰ هکتار پروژه شبکه های آبیاری فرعی و زهکشی در آذربایجان شرقی

بهره برداری از ۴ پروژه طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور به مساحت ۷۶۵۰ هکتار با اعتبار ۱۵۵۰ میلیارد ریال در شهرستان های جلفا و خداآفرین آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، همزمان با سفر رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی به استان آذربایجان شرقی، بهره برداری از ۴ پروژه طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور به مساحت ۷۶۵۰ هکتار با اعتبار ۱۵۵۰ میلیارد ریال در شهرستان های جلفا و خداآفرین با حضور مهندس سیدرحیم سجادی مجری طرح جامع شبکه‌های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور، دکتر حسن نژاد نماینده شهرستان های مرند و جلفا و فرماندار و جمع کثیری از بهره برداران و مسئولین شهرستان آغاز شد.

 تا کنون عملیات اجرایی طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور در سطح  ۱۶۸۰۰ هکتار به اتمام و بهره برداری رسیده است.

با اجرای کامل این طرح در سطح ۱۹۸۴۰ هکتار، ۹۸۴۰ هکتار از اراضی بهبود یافته و ۱۰ هزار هکتار به سطح اراضی کشاورزی اضافه می شود که موجب افزایش تولید در حدود ۱۳۲ هزار تن و اشتغال حدود ۱۸ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در استان می گردد.