عملیات تخریب آسفالت فرسوده و زیرسازی کوی رازی در خیابان لاله زار، به وسعت هزار متر مربع آغاز شد. به گزارش قلم پرس،  معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ در ادامه عملیات‌ نوسازی و بهسازی و آسفالت‌ریزی‌های اساسی سطح حوزه استحفاظی منطقه، عملیات تخریب آسفالت فرسوده و زیرسازی کوی رازی در خیابان لاله‌زار را آغاز […]عملیات تخریب آسفالت فرسوده و زیرسازی کوی رازی در خیابان لاله زار، به وسعت هزار متر مربع آغاز شد.

به گزارش قلم پرس،  معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ در ادامه عملیات‌ نوسازی و بهسازی و آسفالت‌ریزی‌های اساسی سطح حوزه استحفاظی منطقه، عملیات تخریب آسفالت فرسوده و زیرسازی کوی رازی در خیابان لاله‌زار را آغاز کرد.
در فاز دوم عملیات آسفالت‌ریزی اساسی کوی رازی که با عملیات تخریب آسفالت فرسوده از چند روز پیش شروع شده است، همزمان عملیات زیرسازی نیز توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه انجام می‌گیرد.
معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در این فاز، طول ۱۵۰ متری باقی مانده از کوی را در عرض شش متر با مساحت هزار متر، نوسازی، بهسازی و آسفالت‌ریزی اساسی خواهد کرد.
شهرداری منطقه ۳، ۲۵۰۰ متر مربع از مساحت این کوی را نیز در فاز اول در ماه‌های گذشته نوسازی، بهسازی و آسفالت‌ریزی اساسی کرده بود.