آسفالت ریزی ۱۵۰ تنی شهرداری منطقه ۸ در خیابان صدر
آسفالت ریزی ۱۵۰ تنی شهرداری منطقه ۸ در خیابان صدر

آسفالت ریزی ۱۵۰ تنی شهرداری منطقه ۸ در خیابان صدر شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی در خیابان صدر توسط عوامل فنی و عمرانی منطقه ۸ خبر داد. به گزارش شهریار، حسین منیری فر با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت خیابان صدر، طی روزهای اخیر […]
آسفالت ریزی ۱۵۰ تنی شهرداری منطقه ۸ در خیابان صدر

شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی در خیابان صدر توسط عوامل فنی و عمرانی منطقه ۸ خبر داد.

به گزارش شهریار، حسین منیری فر با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت خیابان صدر، طی روزهای اخیر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، بعد از کاتر زنی و زیرسازی اصولی، آسفالت ریزی خیابان صدر را اجرایی و این مسیر آسفالت ریزی شد.

وی افزود: طی این طرح  کلیه نقاط نیازمند این مسیر که وضعیت نامناسبی داشته اند با استفاده از ۱۵۰ تن آسفالت ساماندهی شد.