معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی نوار حفاری شده در میدان شهید بهشتی و خیابان امام خمینی(ره) خبر داد. به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده معاون خدمات شهری منطقه ۸،  ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته به صورت نواری در خیابان امام خمینی (ره)، از  روز  […]معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی نوار حفاری شده در میدان شهید بهشتی و خیابان امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده معاون خدمات شهری منطقه ۸،  ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته به صورت نواری در خیابان امام خمینی (ره)، از  روز  گذشته آسفالت ریزی این مسیر توسط عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ اجرایی شده و آسفالت ریزی شد.