آخرین شب اعتکاف رمضانیه، بهانه وصل
آخرین شب اعتکاف رمضانیه، بهانه وصل

مراسم اعتکاف رمضانیه در مساجد آذربایجان شرقی امشب به پایان می‌رسد.     عکس: فاطمه دخت فرج

مراسم اعتکاف رمضانیه در مساجد آذربایجان شرقی امشب به پایان می‌رسد.

 

 

عکس: فاطمه دخت فرج