آتش سوزی در کارگاه تولیدی پشتی در خیابان حیدر آباد
آتش سوزی در کارگاه تولیدی پشتی در خیابان حیدر آباد

آتش سوزی کارگاه تولیدی پشتی در خیابان حیدر آباد اطفاء حریق شد

به گزارش قلم پرس، حوالی ساعت ۱۳:۵۸ با گزارش شهروندان به سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتش سوزی در یک باب کارگاه تولیدی پشتی در خیابان حیدر آباد ، ابتدا آتش نشانان ایستگاه های ۳ به محل حادثه اعزام و به دلیل گستردگی حریق دو ایستگاه عملیاتی ۱۵ و ۱۶ نیز به عنوان نیروهای کمکی به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، این آتش سوزی با شعله و دود غلیظ همراه بود که آتش نشانان با استفاده از دستگاه های تنفسی به محوطه و داخل کارگاه نفوذ و این حریق را که با شدت در حال سوختن بود به سرعت اطفاء و از سرایت آتش سوزی به اتاق های پشتی کارگاه که محل انباشت کالا و تجهیزات دوزندگی بود، پیشگیری کردند.

گفتنی است این آتش سوزی صدمات جانی نداشت.